Sponzoring

 

Beh na Roko, mj 2017

 

 

Gastrodni, Stredn odborn kola obchodu a sluieb J.Kalin?iaka, aprl 2017

 

 

Noc v kninici s KaSS v Prievidzi a Hornonitrianskej kninici, marec 2017

 

 

Prchod Mikula, M v Porube, december 2016

 

 

Knin hody, Hornonitrianska kninica v Prievidzi, oktber 2016

 

 

Boje o Teme, obec Teme, oktber 2016

 

 

HornonitRUN Prievidza - Bojnice, september 2016

 

 

?udov jarmok, Nedoery - Brezany, august 2016

 

 

Vro?ie SNP, Lehota pod Vt?nikom, august 2018

 

 

Cesta rozprvkovm lesom, Lesopark v Prievidzi, jl 2016

 

 

Klub rchlostnej kanoistiky, jl 2016

 

 

Stredn odborn kola T. Vansovej v Prievidzi, jn 2016

 

 

Tuina Groove, jn 2016

 

 

Hornonitrianske folklrne slvnosti, jn 2016

 

 

De? det, Sala K?ak, mj 2016

 

 

De? det v Handlovej, jn 2016

 

 

25. vro?ie zaloenia detskho folklrneho sboru Mal Lubena, mj 2016

 

 

Olympida det hornej Nitry, mj 2016

 

 

Prievidzsk duatlon, aprl 2016

 

 

SO OaS Kalin?iaka v Prievidzi, Gastrodni, aprl 2016

 

 

smev ako dar, aprl 2016

 

 

Zumba Party Cubano V. v Tur?ianskych Tepliciach, marec 2016

 

 

Umenie reginu v DK Prievidza, marec 2016

 

 

Karneval na lyiach, SKI arena Fa?kovsk sedlo - Sala K?ak, feburr 2016

 

 

Ve?er s divadlom v Kultrnom dome, februr 2016

 

 

Faiangov obecn zabja?ka, Hronsk Dbrava, februr 2016

 

 

Karneval v SC KORZO, janur 2016

 

 

Faiangov zabja?ka Nedoery Brezany, janur 2016

 

 

II. Benefi?n koncert pre onkologicky chor deti, Opatovce nad Nitrou, janur 2016

 

 

Matersk kola Rudnianska Lehota, december 2015

 

 

Majstri proti majstrom, klub vodnho pla Novky, december 2015

 

 

Bilingvlne gymnzium M. Hodu, Su?any pri Martine, december 2015

 

 

anca pre pe?en ob?ianske druenie, december 2015

 

 

Frum pre pomoc starm, december 2015

 

 

smevy pre deti pomoc onkologicky chorm de?om, oktber 2015

 

 

Jese? je dar, oktber 2015

 

 

arkan ou, Prievidza letisko, oktber 2015

 

 

kolsk jedle? kola Nitrica, zdrav stravovanie, september 2015

 

 

1.ro?nk HornonitRUN, september 2015

 

 

Pinelove hry, Psychiatrick lie?eb?a Su?any, september 2015

 

 

Hodov slvnosti v obci Nevidzany, september 2015

 

 

portov de? det v Novkoch, september 2015

 

 

Miestny volejbalov turnaj v Hodrua Hmre, august 2015

 

 

Obec Lipnk 660. vro?ie psomnej zmienky o obci, august 2015

 

 

?udov jarmok Pod v?bi?kami Nedoery Brezany, august 2015

 

 

Nemocnica iar nad Hronom v Chorvtsku, jl 2015

 

 

Kvet Podhradia (pri Martine) jl 2015

 

 

Klub rchlostnej kanoistiky Novky Novcka 500vka 4. a 5. jla 2015

http://www.rtvprievidza.sk/home/sport/2978-horuca-novacka-paetstovka

 

 

740. vro?ie psomnej zmienky o obci Se?, jl 2015

 

 

Dobrovo?n hasi?sk zbor Lehota pod Vt?nikom jn 2015

 

 

Centrum vo?nho ?asu SPEKTRUM v Prievidzi. De? det jn 2015

 

 

Radobick truhlica 2015 De? det nielen pre malch Radobi?anov jn 2015