Poslanie a vízia

 

Vízia spoločnosti

Našou víziou je stať sa jednou z najvýznamnejších pekárenských spoločností na strednom Slovensku. Chceme byť uznávanou a zodpovednou firmou vo vzťahu k našich odberateľom a zamestnancom, prostredníctvom ktorých chceme posilniť naše regionálne postavenie na trhu a budovať kvalitný image značky PPC a.s.

Poslanie spoločnosti

Všetci sme jeden tím – PPC tím, ktorého poslaním je zodpovedne poskytnúť zákazníkom a odberateľom dodávky čerstvých a kvalitných pekárenských a cukrárenských výrobkov, načas, s najvyššou hodnotou, za primerané ceny, starať sa o nich a získať si ich dlhodobú dôveru.