História spoločnosti

 

Zápis kroniky

Ak by sme chceli siahnuť do vzniku pekárskeho remesla v okrese PRIEVIDZA je to bezpochyby ťažké, pretože pekárske remeslo siaha do histórie ako ľudstvo samo.

V Prievidzskom okrese boli základy socialistickému pekárstvu a cukrárskemu remeslu dané v roku 1948-1950. Po socializácii súkromných živností, ktorých bolo v okrese 27 pekárskych a 9 cukrárskych výrobní.

Dnešná tvár závodu sa vytvárala postupne budovaním nových párnych pekárni v priemyselných mestách okresu, ako aj delimitáciou od Jednoty a Výživy v roku 1960, územnou reorganizáciou od Mlynov a pekárni NITRA čí vznikol závod SPaC n.p. Banská Bystrica - závod PRIEVIDZA. I keď v našom závode bolo vynaložené maximálne úsilie na to, aby sa zmodernizovala pekárska a cukrárska výroba, toto sa nám podarilo len z časti, keď sa nám podarilo vybudovať nové cukrárske kapacity. Týmto sa nám podarilo zlikvidovať staré nehospodárne, nehygienické cukrárske výrobne.

Radi by sme takto hovorili aj o pekárskej výrobne, avšak predbežne to nie je možné. Nateraz zásobujeme náš okres z 5 pekárskych výrobní, ktoré kapacitne nestačia kryť požiadavky okresu, nakoľko tieto výrobné kapacity sú zastaralé prakticky bez technického zariadenia.

 

Náš závod pozostával z viacerých pekárskych a cukrárskych výrobní, ktoré boli bez sociálnych zariadení, skladov a expedičných priestorov. Tieto malé pekárne sa postupne zatvárali a celá výroba sa presúvala a sústreďovala do väčších výrobní. Závod PRIEVIDZA mal malé prevádzky v Koši, Nedožeroch, Nitrianskom Pravne, Tužine, Valaskej Belej, Oslanoch, Prievidzi, Novákoch a Handlovej. Cukrárske výrobne boli v Novákoch, Handlovej a Prievidzi.

Kapacita vo väčších výrobniach sa zvyšovala a preto menšie výrobne sa postupne zatvárali. Vývoj pekárskej výroby v našom okrese sa začínal po vybudovaní typovej pekárne v Handlovej, ktorá je vybavená základným strojovým vybavením, skladmi, sociálnymi miestnosťami. Posledná výrobňa bola zatvorená vo Valaskej Belej v roku 1975-76.

V Nováckej pekárni sa v roku 1975 vymieňala pec na chlieb zo zastaralého typu APO 34 na BN 25 a BN 40. Týmto sa zvýšila kapacita, čo umožnilo uzatvoriť nerentabilnú výrobňu vo Valaskej Belej. V roku 1981 sa zahájila rekonštrukcia pekárskej výrobne v Handlovej, ktorá bola ukončená 1. júna 1982. V roku 1979 bola uvedená do prevádzky nová pečivová linka vo výrobni Nováky.

Cukrárske výrobne sme mali tri v nevyhovujúcich priestoroch po stránke hygienickej a kapacitnej.

 

Cukrársku výrobňu v Handlovej prevzali Komunálne služby. V roku 1974 sa kolektívy cukrárskeho strediska - výrobní z Novák a z Prievidze spojili do jedného cukrárskeho strediska. Pre nevyhovujúce priestory sa v roku 1975 začala výstavba cukrárskej výrobne v Prievidzi s vyšším stupňom mechanizácie a modernizácie výroby. Stavba bola ukončená v roku 1977 a 1.VII. 1977 bola uvedená do skúšobnej prevádzky.

V októbri 1982 bola zahájená prístavba výrobných a expedičných priestorov v pekárskej výrobni Prievidza.